Gävle

Prostituerade i länet bjuder ut sig på nätet

En 29-årig kvinna från Gävle bjuder ut sina sexuella tjänster på internet. Men hon är tyvärr inte den enda i länet som gör det. Det säger Jan Friberg som är rotelchef på polisen i Gävle.

Sedan i våras har polisen i Gävleborg kartlagt eventuell prostitution och människohandel i länet. Hitintills har polisen inga konkreta resultat som man vill redovisa.

Men det är inte framför allt de prostituerade kvinnorna som polisen vill åt, utan de som eventuellt ligger bakom.

Själva prostitutionen i sig är inte brottslig utan det är köpet och annan kriminell verksamhet runt prostitutionen som polisen helst vill komma åt och lagföra. Men det är svårt att kartlägga de som köper sex, säger Jan Friberg.