augustibuller

Frizon för supande eller kultur evenemang?

Meningarna om musikfestivalen Augustibuller i Lindesberg går isär. En frizon för fylleri menar kritikerna. Ett ungdomskulturevenemang menar andra. Trots kritiken mot festivalen så kommer den bli av även i år. Och kommunen ger ekonomisk stöttning.

Lisa Ardensjö tillhör arrangörsstaben och hon menar att det är svårt att arrangera en musikfestival utan att det blir fylla.
– Det är ett problem som kommer med så många besökare, säger Lisa Ardensjö.

Frizon för supande
Ledarskribent Lars Ströman håller med om att det kan vara svårt att komma ifrån att många dricker på en sådan här festival, men problemet är om det bildas frizoner för supande.
– Det är problemeatiskt att kommunen är med och stöttar ett sådant evenemang, det tror jag faktiskt inte att väljarna vill, säger Lars Ströman.

Kommunen stöttar
Lindesbergs kommun stöttar Augustibuller med ett lån på 250 000 kronor. Arrangemanget drar i snitt 6000 besökare och har många utländska band. Det stora problemet har varit kampingen, där polisens och socialförvaltningens resurser inte räckt till.
– Det är ju påtagligt att kampingplatsen är ett sjöslag, säger Lars Ströman.

Vill hitta lösningar tillsammans
För att lösa problemet jobbar Lisa Ardensjö och de andra i arrangörsgruppen tillsammans med myndigheterna för att hitta olika modeller att minska fylleriet. Och Lindesbergs kommun ställer sig bakom arrangemanget, efter att ha ställt en del krav.
– Rent generellt tror jag inte på förbud i samhället. Jag tror mer på att jobba tillsammans med föreningsliv och företagare för att hitta bra lösningar. säger kommunalrådet och centerpartisten Anders Larsson.