Inget yttrande om skriftliga omdömen

Skolpolitikerna på Gotland väljer att inte yttra sig om lagförslaget att införa skriftliga omdömen redan i lågstadiet. Kommunen har chans att ge sin syn, men politikerna i barn- och utbildningsnämnden hoppar över det eftersom det inte kan enas om ett svar.

Redan till hösten vill regeringen att alla skolor ska ge skriftliga omdömen till eleverna från och med första klass. Omdömen som ska kunna likna betyg. Och det här är en fråga som oppositionspartierna varit tveksamma till eftersom de anser att eleverna sorteras ut för tidigt.

Själva lagförslaget är just nu ute på en remissrunda där bla kommunerna får yttra sig.

Barn- och utbildningsförvaltningen har också gett ett förslag på yttrande där man tycker att skriftliga omdömen är okej från årskurs tre. Men nu väljer alltså politikerna att inte skicka någon kommentar alls till lagförslaget.

Inte heller oppositionen i barn- och utbildningsnämnden insisterar på att kommunen yttrar sig.