Häktena

Minskad isolering kräver mer personal

Det är för lite personal och lokalerna är inte anpassade för gemensamhet på häktena, säger Christer Krohn som är häkteschef i Göteborg. I och med att den häktade med restriktioner bara får ha en begränsad kontakt med omvärlden och medfångar kräver det stora personalinsatser.

Christer Krohn ifrågasätter nu det stora antalet häktade med restriktioner.

– Om man då ska åstadkomma gemensamhet med personer som har restriktioner, då får man ju ta kontakt med varje enskild åklagare för att efterhöra om det är möjligt för den tilltalade ha gemensamhetsvistelse med någon annan intagen i ett annat mål.

– Till en sådan här sak går det åt rätt mycket mankraft för att få tag i åklagare men frågan är om man inte så att säga ska ompröva restriktionerna i högre utsträckning ifrån åklagare och domstol för att i vart fall inte ha dem under så lång tid som fallet är för de intagna på Göteborgshäktet.

Chefen för Göteborgshäktet Christer Krohn säger att 70 procent av de häktade är belagda med restriktioner. Tiden i häktet ligger oftast mellan sex och nio veckor men kan också i en del fall vara i månader. Isoleringen i de svenska häktena har kritiserats flera gånger av Europarådets antitortyrkommitté. Landets tre största häkten klarar inte att ge häktade med restriktioner de sju timmar i veckan av gemensamhet som Kriminalvården har som mål.

Efter en utredning 2006 föreslogs en lagändring som skulle göra det möjligt att överklaga en restriktion som en åklagare har utfärdat. På justitiedepartementet överväger man just nu en sådan lagändring som i så fall kommer att presenteras i en proposition i höst.

Riksåklagaren Fredrik Wersäll tror dock inte att åklagarna isolerar de häktade mer än vad som behövs.

– Det kan naturligtvis förekomma i enskilda fall men vi har från Riksåklagarens sida gett rätt mycket anvisningar till åklagarna hur man ska hantera frågan om restriktioner.

- Jag tror man vågar säga att det under senare år har skett en uppstramning och att man idag kanske är lite mer återhållsam än man har varit tidigare, säger Fredrik Wersäll.

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se