Hässleholm

Yrkesutbildning i Hässleholm hotad

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning i Hässleholm kan komma att läggas ner och 30 personer förlorar sina jobb.

Det framgår av ett förslag som Yrkeshögskoleutredningen lämnade över till utbildningsministern Jan Björklund (fp) på tisdagen.

Regeringen ser nu över möjligheten att inrätta en ny Yrkeshögskola som ska samla eftergymnasiala utbildningar som inte platsar vid universitet eller vanliga högskolor.

Betänkandet ska nu ut på tre månaders remiss innan regeringen kan fatta beslut i frågan.