TISDAG 25 mars

  • Ledningen för Östgötateatern i krismöte idag. Teaterledningen är fortsatt mycket kritisk till storleken på det ekonomiska tillskottet ägarna beslutat om.
    Kommunalråden Linköping och Norrköping enades om att öka Östgötateaterns budget med 1,7 miljoner kronor om året, trots att man hade väldigt olika syn på hur mycket pengar Östgötateatern borde få.
  • Inga tecken på oljeutsläpp från de två sjunkna pråmarna utanför Häradsskär. Kustbevaktningen letar fortfarande med hjälp av flygplan.
  • Idag diskuterar fullmäktige i Linköping hur det ska bli fler besökare och turister i kommunen.
  • Påsklovslediga barn erbjuds en rad olika aktiviteter i länet. På exempelvis datormuseet IT-Ceum i Linköping kan de rocka loss... köra sångdueller, dansa på dansmattor eller bygga robotar.