Skolors lagring av elevuppgifter granskas

Datainspektionen ska undersöka hur skolor registrerar personuppgifter om elever, och hur vanligt det är med kameraövervakning i skolor. Syftet är att förbättra elevernas integritetsskydd.

Tidigare kontroller har visat att känsliga uppgifter om eleverna lagras utan elevernas och föräldrarnas kännedom och samtycke.

Thunmanskolan i Knivsta och Stenhagenskolan i Uppsala är några av skolorna i länet som använder övervakningskameror.