Riksdagen

Bensinmacksdöden väcker oro

Oljebolagen är bara intresserade av att göra maximal vinst, och inte av något annat. Det sa socialdemokraten Peter Hultqvist, när riksdagen på tisdagen debatterade den hotande bensinmacksdöden på framför allt landsbygden.Ovanligt många riksdagsledamöter deltog i debatten.

Ett par tusen bensinmackar på Sveriges landsbygd kommer att försvinna de närmaste åren. Vad som nu kan göras för att så få som möjligt ska drabbas av detta och för att servicen på landsbygden ändå ska vara god, debatterades i riksdagen på tisdagen.
Näringsminister Maud Olofsson sa bland annat:
– Vi måste skaffa oss en klar bild av situationen.
Och för att få den har hon haft samtal med oljebolag. De samtalen mötte socialdemokraternas Peter Hultqvist med stor skepsis.
– Jag har suttit i många förhandlingar med oljebolagen, de har bara en sak för ögonen och det är att tjäna så mycket pengar som möjligt.