EU-förslag

Märkning av livsmedel ska bli tydligare

EU-kommissionen föreslår att uppgifter om bland annat energiinnehåll och salt ska finnas på förpackningens framsida och att ursprungsmärkningen ska bli tydligare.

Kommissionen vill också att uppgifter om allergiframkallande ingredienser ska redovisas för livsmedel som säljs i en manuell disk.

Dessutom ska drycker som alkoläsk ha en ingrediensförteckning, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.