Islands ekonomi

Rekordhög ränta ska dämpa inflationen

På tisdagen höjde den isländska centralbanken sin styrränta till rekordhöga 15 procent. Centralbanken hoppas kunna dämpa den höga inflationstakten och stoppa den isländska kronans snabba fall. Inflationen var i februari hela 6,8 procent.

Island kommer att klara den här finansiella krisen, säger Thorsteinn Thorgeirsson, avdelningschef på det isländska finansministeriet.

– Den isländska ekonomin är mycket tänjbar, flexibel och öppen och isländska hushåll och företag har tidigare visat att de kan anpassa sig till förändringar både i växelkurser och räntesatser, försäkrar han.

Låg arbetslöshet och stora kostsamma investeringar har lett till hög inflation i landet. Löner och priser driver på varandra till en inflation som förra månaden var hela 6,8 procent. Och den isländska kronan har fallit nästan fritt den senaste tiden.

Efter tisdagens höjning av styrräntan till 15 procent stärktes kronan omedelbart mot både euron och dollarn men först om några dagar kommer man att veta om det bara är en tillfällig förbättring eller ett verkligt trendbrott.

En av orsakerna till oron är de mycket expansiva isländska bankerna som under de nu rådande osäkra förhållandena på finansmarknaderna globalt har tvingats backa.

Det har utlöst spekulationer om i fall alla banker, också de med verksamhet i Sverige, verkligen kommer att överleva.

Thorsteinn Thorgeirsson liknar de isländska bankerna vid framgångsrika arméer som har avancerat för snabbt och tappat kontakten med sina bakre linjer och underhållstrupperna.

– Nu måste de sakta ner för att återupprätta den kontakten, sedan kommer deras framgångar att fortsätta, tror han.

Christer Fridén, Reykjavik
christer.friden@sr.se