700 miljoner måste betalas tillbaka till EU

Sverige måste troligen betala tillbaka 700 miljoner kronor till EU.

EU-kommissionen anser att EU-bidrag felaktigt gått till svenska jordbruksmarker som innehåller mer sly och träd än vad som är tillåtet för att marken ska få klassas som jordbruksmark.

Anders Elfström, enhetschef på Jordbruksverket, säger till Dagens Nyheter att kritiken från EU-kommissionen är väldigt allvarlig.

Totalt berörs ungefär 28 000 hektar mark. Det är staten som blir återbetalningsskyldig, inte bönderna.