Malmö

Introduktionsutbildning på samma skola

Många nyanlända invandrare i gymnasieåldern i Malmö får vänta alldeles för länge på att få påbörja sin introduktionsutbildning. För att komma till rätta med det här beslutade utbildningsnämnden igår att alla nyanlända ska få sin introduktion på en och samma skola.

Just nu har 12 nyanlända ungdomar i Malmö väntat längre än de tre månader som lagen föreskriver för att komma igång i så kallad IVIK-utbildning.

- Det är riktigt dåligt att vi inte har klarat det, det är ju de här ungdomarna som förlorar på det, säger Agneta Eriksson som är socialdemokratisk ordförande i utbildningsnämnden i Malmö.

Det är för att bereda nya platser som utbildningsnämnden i tisdags fattade beslutet om att placera alla introduktionsklasser på Frans Suell och Jörgen Kochs gymnasium.

Man räknar med att det kan röra sig om ett 100-tal elever i åtta klasser, och till det har man fått 6,2 miljoner kronor extra från kommunstyrelsen. Beslutet motiveras också med att det blir lättare att ge eleverna den skolhälsovård de behöver, och att placera dem i klasser efter rätt kunskapsnivå. Fortsättningsklasserna för IVIK-eleverna kommer precis som idag att finnas på flera gymnasieskolor.

Men 16 lärare som idag arbetar med IVIK-elever på olika gymnasieskolor i Malmö har protesterat mot att samla alla på ett ställe.

- Jag tycker att det är sorgligt eftersom man missar integrationstänket när man samlar alla ungdomar på ett och samma ställe, säger Catharina Almskoug som är lärare på Malmö Borgarskola.