Skoleleverna i Centrum allt bättre

Andelen elever i stadsdelen Centrums skolor med fullständiga slutbetyg har ökat jämfört med föregående år. Detsamma gäller andelen behöriga elever till gymnasiet.

Det framgår av en rapport som presenterats för stadsdelsnämnden. Rapporten visar också att samarbetet med elevhälsan bidragit till att fler elever godkänts. Andra förklaringar är stöd till barn med inlärningssvårigheter, sommarskola och extra hjälp efter skolans slut. Även lärarna har fått olika former av utbildning.

Enligt rapporten behöver skolorna inför framtiden bland annat satsa på åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner.