Privata vårdcentraler lockade inte nya läkare

Planen att locka nya läkare till Örebro läns landsting genom att låta några vårdcentraler drivas i privat regi, blev inte vad man tänkt, konstaterar högste ansvarige för vårdcentralerna, primärvårdschefen Hans Maltén.

- Det blev ett nollsummespel säger han och håller med om att det i dag finns en besvikelse över att vårdcentralerna till stor del bemannas med läkare från andra vårdcentraler.