uppsala

Dålig information kring särskola

Uppsala kommun brister i informationen till de föräldrar som står i valet och kvalet att skriva in sina barn i särskolan. Det tycker flera föräldrar som Upplandsnytt pratat med.

En av dem, som vill vara anonym, säger att han först 4 år efter inskrivningen fick reda på att sonen inte skulle kunna plugga vidare senare i livet om han gick ut nian inskriven i särskolan.
- Det är allvarligt att ingen upplyste oss om detta, då hade vi övervägt om vi överhuvudtaget skulle skicka in en ansökan, säger han.

Pappan vi har pratat med har en son med Aspbergs syndrom, som inte är intellektuellt begränsad i sin inlärning men som behöver speciella förutsättningar för att lära sig, som lugn och ro och speciell pedagogik. Därför var det aktuellt för föräldrarna att skriva in honom i en grundskoleklass som individintegrerad elev, en undervisningsform som hör till särskolan men som innebär att man också går i grundskolan.

Det är inte bara den här pappan som har saknat den här viktiga informationen. Det berättar Lisa Pontén som jobbar i kommunens resursteam för särskolan och som träffar föräldrar till elever som har såna här integrerade studiegångar, alltså både i grundskola och särskola.
- Många av föräldrarna upplever att de inte fått den här informationen.

Ulf Gustin är särskolechef i Uppsala.
- Den informationen ska ges till alla föräldrar, men jag tror att det här är en fråga som grundskolan och gymnasiet måste tänka över. Det är en brist som behöver rättas till, säger han.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se