HÄSSLEHOLM

Konstig grund för KY-nedläggning

-Förslaget till nedläggning av Myndigheten för Kvalificerad yrkesutbildning i Hässleholm är taget på konstiga grunder. Det anser Lars Ohlsson, centerpartistiskt kommunalråd i Hässleholm.

Han tyckerr att det är anmärkningsvärt att utredningen bland annat hänvisar till svårigheten att få kompetens till Hässleholm.

Enligt betänkandet ska den nya myndigheten inrättas i Norrköping.

Det var som kompensation för förlorade arbetstillfällen när garnisonen i Hässleholm lades ner som kommunen fick KY-myndigheten.