LJUNGBYHED

Pilotutbildning i Ljungbyhed hotad

Pilotutbildningen vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed hotas av nedläggning. Förslag om det finns i utredningen om en framtida Yrkeshögskola, som nu presenterats för regeringen.

Utredaren Anders Franzén föreslår att all eftergymnasial yrkesutbildning ska samlas i en ny yrkeshögskola. Det kan innebära att de pilotutbildningar som finns idag lyfts ur högskolan.

Sedan ett tiotal år tillbaka är Lunds Universitet huvudman för Trafikflygarutbildningen i Ljungbyhed.