Öronstenar avslöjar gäddornas rörelsemönster

Gäddornas öronstenar som ingår i balanssystemet ska lära oss allt om deras lek och hur arten kan räddas. Olof Engstedt på Högskolan i Kalmar ska undersöka gäddor från åar i hela landet för att ta reda på om dom är trogna en å när dom går in från havet för att leka.

Gäddbeståndet i Östersjön har minskat kraftigt och sötvattnen får då en allt viktigare roll för artens fortlevnad. 

Om gäddorna visar sig trogna en å är det enligt Olof Engstedt extra viktigt att skydda lekplatserna då det inte fungerar att plantera ut gäddor från andra platser.

För att lyckas med undersökningen har han tagit hjälp av sportfiskare, målet är att få fem gäddor från varje å och gäddorna ska vara stora och helst väga mellan 4 och 8 kilo.