Södertälje

Tydligare regler för flyktingar

Södertälje kommun avråder flyktingar som påbörjat så kallad introduktionsutbildning i en annan kommun att söka sig till Södertälje.

Orsaken är svårigheter att ordna boende och utbildning för alla som söker sig till Södertälje. Kommunen ska nu försöka bli ännu tydligare med information om vad som gäller för dem som påbörjat utbildningen i någon annan kommun.

Tor-Erik Lillsebbas, chef för arbetslivskontoret säger att kommunen inte betalar ut betalar ut introduktionsersättningen om utbildningen påbörjats i någon annan kommun. Kommunen hjälper heller inte till att ordna bostad för så kallade ebo-flyktingar.