Utbildning på BTH sågas av studenterna

Studenter på Blekinge tekniska högskolas sjuksköterskeprogram underkänner sin egen utbildning.

Studentföreningen Mårfin(t), som inkluderar alla på sjuksköterskeprogrammet, anser att det är cirka 15 personer i varje klass som får sitt diplom trots att de bara glidit sig igenom utbildningen.

Vill ha en uppsnäppning
Anne-Sofie Berlevik som är ordförande för programmets egen studentförening står bakom det.

– Det är för lätt. Det kommer att resultera i sämre kvalitet i vården, säger hon.

Berlevik tycker att skolan borde sätta mer press på eleverna och även på lärarna. Enligt henne behövs det en uppsnäppning av utbildningen.

Enligt styrelseledamoten Lina Holmqvist saknas det även professorer på utbildningen. 

– Det är ett tomhål, säger hon.

Vill inte ha vård av glidare
Föreningen Mårfin(t) säger att de hela tiden försöker att påverka skolledningen för att förbättra situationen.

Enligt Anne-Sofie Berlevik skulle hon inte vilja ha vård av någon som glidit genom en utbildning.

– Det är ett mycket viktigt jobb vi kommer att ha. Vi kommer ha ansvar för läkemedel, sjukdomar och stressade människor. Då måste man veta hur man ska göra, säger Anne-Sofie Berlevik.

Karin Norberg
karin.norberg@sr.se