KARLSTAD

Ökat intresse för klimatutbildningar

Intresset för kurser och utbildning med fokus på klimatfrågor ökar stadigt på Karlstads Universitet.

Intresset för utbildningar med fokus på klimatfrågan är i en uppåtgående trend. Bland annat finns sex friståendekurser och ett tvåårigt magisterprogram inom riskhantering, som kompletterats med en ny inriktning mot klimat och säkerhet.
Allt eftersom efterfrågan ökar gäller det att ta del av viktiga samhällsfrågor, och anpassa utbildningarna, menar lektorn i miljövetenskap Lars Nyberg.