Ihrevikens vänner

Fortsatt kamp mot nybyggen

Föreningen Ihrevikens vänner fortsätter kampen för att rädda den södra klinten i viken undan exploatering och bebyggelse. De vill istället skydda de natur- och kulturvärden som finns där.

Föreningen vill göra området till naturreservat för att undvika den bebyggelse som företaget Gotland Center länge planerat för.

Kommunens plan för området kommer göra det möjligt att utöka bebyggelsen i Ihreviken.

Ihrevikens vänner försöker nu via protestlistor få stopp på eventuell utbyggnad i viken.