Skene

Kungsfors Center ändrar karaktär

Kungsfors Center i Skene blir både ett handels- OCH ett logistikcentrum. De sista ritningarna för området har nu presenterats för kommunen.

Fler parkeringsplatser blir det, i dag finns 400 som framförallt används av Willys livsmedelhandel. Det ska istället bli 1000 p-platser.

Flera affärsägare inom detaljhandeln är intresserade, både sådana som i dag finns utanför kommunen men också sådana som redan finns i kommunen men som vill lokaliserar sig till köpcentret Kungsfors. De nya ritningarna gör att Kungsfors får ett helt nytt utseende.

Blir logistikcentrum också
Mer och mer har det som kallas logistik kommit in i bilden, med det menas lagerhantering där flera stora och intressenter efterfrågat lokaler. Det kommer att förändra bilden mycket. Hans-Erling Andersson har fått förfrågningar på lagerlokaler på 40 000 kvadratmeter. Men då skulle det inte bli några loaler kvar tillhandeln så så mycket blir det inte. Men Kungsfros center kommer inom något år att både vara ett handelscentrum och logistikcentrum.

Anledningen till efterfrågan på lagerlokaler ökar är bland annat den vikande konjunkturen som gör att företag tenderar att vilja bygga upp stora lager istället. Det ökar trycket på lokaler vilket gör att flera stora företag i Norden vill hyra in sig både med lager men också med kontor i området.

Hans-Erling Andersson tycker att det blir en spännande framtid för Kungsfors Center.

- Det här är intressant, både för Kungsfors och för Marks kommun.

Pär Sandin
033 - 17 75 61
par.sandin@sr.se