Omställningsbidrag

Mest pengarna går till turismen

Mer än hälften av de pengar som skulle gå till att skapa jobb på Gotland efter KA 3:s och P18:s nedläggningar är öronmärkta att gå till turism.

Femtio miljoner kronor fick Gotland från staten och hälften av pengarna är nu utdelade.

20 procent av omstälningspengarna går till filmutveckling och 20 procent går till allmän näringsutveckling.

Inga pengar går till jordbruk eller  livsmedelsnäringnen och 60 procent av omstälningspengarna, eller i pengar 30 miljoner kronor, går till att utveckla turismen på ön.

Någon utvärdering av vilka effkter på sysselsättningen som omställningspengarna gett har ännu inte gjorts.