Fyraårig teknisk linje återinförs

En fyraårig teknisk gymnasielinje kommer införas igen. På så sätt hoppas regeringen kunna lösa bristen på ingengörer.

År 1992 togs titeln gymnasieingengör bort och de som vill jobba som ingengörer måste studera minst tre år på högskolan. Därför har civilekonomerna ökat medan högskole- och gymnasieingengörerna blivit allt färre. Regeringen är enig i frågan och de elever som i dag går i sjuan är de första som kommer ha möjlighet att välja det återinförda gymnasieprogrammet. Det skriver flera morgontidningar.