Västernorrland

Hot och våld mot vårdpersonalen ökar

Hot och våld mot personal på akutmottagningen på sjukhuset i Sundsvall har ökat markant. Under de senaste frem åren har det skett en födubbling av hot och våld mot akutpersonal.

Annika Hultin, sakkunnig på Arbetsmiljöverket säger att det skett en markant ökning de senaste tio åren av hotet och våldet mot personalen.

– Fler upplever att det är obehagligt att gå till jobbet då de inte vet vad som väntar dem, säger hon.

Annika Hultin tror att det ökade våldet mot sjukvårdspersonal i allmänhet hänger samman med den ökade våldstendensen i samhället. 

Det är patienter men även anhöriga som uppträder hotfullt och som ibland även använder våld mot personalen. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten och på flera akutmottagningar har man tvingats anlita vakter för att öka säkerheten för de anställda.