forsmark

Rekordlågt förtroende för kärnkraft

Svenskarnas förtroende för informationen från kärnkraftsindustrin har försämrats kraftigt, och det kan bero till stor del på incidenterna vid Forsmarks kärnkraftverk. Det visar en stor opinionsundersökning från Göteborgs universitet.

– De siffror vi har är bland de lägsta vi någonsin uppmätt för kärnkraftsindustrin. Vi får gå tillbaka ända till 1986, strax efter Tjernobylolyckan, för att hitta lika dåliga förtroendesiffror för kärnkraftsindustrin som vi nu mäter. Så det är en rätt så dramatisk förändring, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap.

39 procent av svenska folket har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för informationen från kärnkraftsindustrin. Det är tio procentenheter lägre än vid den förra mätningen ett år tidigare och alltså den lägsta siffran på 20 år.

Rädslan för en stor kärnkraftsolycka i Sverige har samtidigt vuxit. Även den är nu den största sedan 80-talet.
– Vi tror att det har att göra med olyckstillbudet vid Forsmark 2006 och den debatt som kommit därefter. Svenska folket har fått upp ögonen för att det kanske inte är så säkert på svenska kärnkraftverk som vi trott tidigare, säger Sören Holmberg.

Men trots misstron mot kärnkraftsindustrin har svenska folkets syn på kärnkraften som energikälla inte ändrats särskilt mycket. Kärnkraftsopinionen rör sig långsamt i Sverige. Den vanligaste åsikten i mätningen är fortfarande att de svenska kärnkraftverken ska förnyas efterhand men att inga fler ska byggas. Det tycker ungefär var tredje svensk, 31 procent. Knappt var femte, 18 procent, vill bygga fler kärnkraftverk. Det är en svag ökning jämfört med förra mätningen.

Detta innebär också att oron för klimatet inte lett till det stöd för kärnkraften som till exempel folkpartiet hoppats på. Mätningen från Göteborgs universitet, Som-undersökningen som den brukar kallas, visar också att de som oroas mest av klimatförändringarna är mera negativa till kärnkraften än andra. Forskarna har frågat 6 000 personer och intervjuerna gjordes under senhösten 2007.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se