Lantbruksgymnasiernas rektor hoppar av

Rektorn för länets två lantbruksgymnasium, Christer Larsson, har avgått med omedelbar verkan.

Anledningen till avhoppet är delade meningar om hur Plönninge och Munkagårds kärva ekonomi ska hanteras, berättar Hallands Nyheter.

Christer Larsson tycker att Plönningegymnasiets moderna mjölkgårdsanläggning måste läggas ner för att få budgeten i balans.

Men eftersom Region Halland, som är huvudman för Plönninge, inte vill avveckla anläggningen väljer Christer Larsson att avgå.