Landstinget

Värmlänningar avråds från att e-posta doktorn

I Degerfors ökar e-postandet mellan läkare och patienter.
Men här i Värmland avråder landstinget patienter att mejla direkt till sin läkare. Då risken för missförstånd är för stor.

Men Tore Olsson, som är landstingsdirektör i Värmland tycker att det är positivt med mer kommunikation mellan läkare och patient med e-post. Men säger samtidigt att landstinget i Värmland inte har någon speciell policy för hur e-post från patienter till läkare ska hanteras.