För tidigt födda får färre barn

Personer som föddes för tidigt får i vuxen ålder mer sällan egna barn, än personer som föddes efter en fullgången graviditet. Bland män som föddes för tidigt är det bara en tredjedel så många som får barn jämfört med andra män. Det visar en ny studie från Norge.

– I och med att man föds för tidigt så felprogrammeras en mängd olika funktioner, säger Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

– Vi vet att de här barnen när de växer upp kan få en annan blodtrycksreglering, att de lättare får vuxendiabetes för att blodsockerkontrollen har ställts in fel. Och man kan ju tänka sig att det påverkar reproduktionen eller barnafödandet för nästa generation, säger Hugo Lagercrantz.

För män födda redan i femte till sjätte månaden, mellan vecka 22 och vecka 27, så är det bara 14 pocent som får egna barn. För män som är födda efter fullgången graviditet så är siffran drygt tre gånger så hög, 50 procent får barn.

Motsvarande för kvinnor är att bara 25 procent av de för tidigt födda kvinnorna får barn jämfört med att nästan 70 procent blir mammor av de kvinnor som är födda efter fullgången graviditet.

Det här visar den stora norska studien som omfattar 580.000 norrmän födda mellan 1967 och 1976.

Forskarna, bland annat från universitet i Bergen, menar att det är en kombination av biologiska och sociala orsaker till att för tidigt födda i lägre utsträckning blir föräldrar.

Författarna konstaterar att för tidigt födda oftare har lägre utbildningsnivå och att medicinska problem kan försvåra det sociala livet.

– Ja, författarna spekulerar att de för tidigt födda har svårare rent socialt i allmänhet och då har de väl också svårare att gå in i ett parförhållande, säger Hugo Lagercrantz.

Men studien har utförts på människor födda för över 30 år sedan och sedan dess har vården utvecklats, vilket kan innebära att det forskarna kallar felprogrammering minskar.

– Ja, det finns vissa tecken på det och också att hjärnan utvecklas lite bättre och det är ju grunden för hela den sociala utvecklingen, säger Hugo Lagercrantz.– I och med att man föds för tidigt så felprogrammeras en mängd olika funktioner, säger Hugo Lagercrantz, professor vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.