Synskadade vill att hållplatser ropas ut

Hållplatserna måste ropas ut på alla bussar i linjetrafik. Det kräver organisationen Unga Synskadade, där deras halländska representant Caroline Dahlberg i Kungsbacka själv har problem.

– Hemma vet jag att si och så långt från den korsningen kan jag hoppa av. Men ska jag till något helt annat ställe, i Göteborg eller något, så hittar jag inte för där känner jag inte till området, säger Caroline Dahlberg.

Har det hänt att du har gått av vid fel hållplats på grund av det här?

– Ja, det har hänt att man missat hållplatsen eller man har hittat ett bra kännetecken efter hållplatsen, och då är det ju för sent.

Även Hallandstrafiken får kritik
Enligt organisationen Unga Synskadade är hållplatser som inte ropas ut ett problem inte bara på Västtrafiks bussar i Kungsbacka, där Caroline Dahlberg bor, utan även inom Hallandstrafiken.

En del bussar har färdiginspelade röster som ropar ut hållplatserna automatiskt. Men det är inte alltid de används fastän de finns.

Vill veta var hon är
Unga Synskadade har som mål att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla nu i år. Men det är den inte, säger Caroline Dahlberg som vill kunna veta var hon är.

– Att kunna höra vilken nästa station är och inte behöva fråga folk hela tiden var jag är någonstans och när jag ska av, säger Caroline Dahlberg som sitter i styrelsen för Unga Synskadade Väst.

Automatiska hållplatsutrop finns inte ännu i Kungsbacka, men Lena Jovén på Västtrafik säger att inom två år ska man införa både det och annat som krävs för att leva upp till statsmakternas mål. Att 90 procent av alla funktionshindrade kan åka kollektivt utan problem.

- Idag får man be föraren att ropa ut om man vill ha en hållplats utropad. Men jag vet att det är många unga synskadade, som inte vill be om hjälp, utan man vill klara sig helt själv och det kommer man ju också kunna göra om två år, säger Lena Jovén.

I resten av Halland finns det redan automatiska utrop överallt, och de måste vara påslagna, säger Yasmine Möllerström-Henstam på Hallandstrafiken.

- Ja, jag har inte fått in någon synpunkt att det inte skulle fungera, säger Yasmine Möllerström-Henstam.