uppsala

Stressklinik åtalsprövas

Den olagliga forskningen som i flera år bedrivits vid stresskliniken CEOS i Uppsala kommer nu att åtalsprövas av åklagare.

Det var i slutet av förra året som Upplandsnytts granskning kunde visa att kliniken i flera år använt känsliga uppgifter från flera hundra patienter till att forska, trots att man saknat laglig grund för det.

Ärendet anmäldes anonymt till polisen för en tid sedan, och polisen har nu alltså lämnat fallet vidare till åklagare för åtalsprövning. Rubriceringen är i nuläget ”brott mot personuppgiftlagen”.