Västernorrland

Rekordhög utlåning till expansion

Norrlandsfondens senaste bokslut visar på rekordhög utlåning till expansion, nyetablering och utveckling för företag i Västernorrland. Totalt ska 263 miljoner lånas ut, 63 av dessa tilldelas Västernorrlands län, vilket är en ökning med 40 procent från föregående år.