Hammarö

Maten ska lagas i ett och samma kök

Hammarö kommun satsar på ökad matkvalité till förskolor och till äldre som bor i serviceboenden eller i egna hem.
Dom ca 500 portionerna per dag kommer att lagas av sju personer i ett och samma kök. Tidigare har maten lagats i flera olika kök.
Björkhagsgårdens kök tas i bruk den här veckan.