Dalarna bäst på sopor

Innevånarna i Dalarna är bäst i landet på att källsortera sina sopor, hela 72 procent av innevånarna uppger att dom källsorterar allt sitt avfall.

Det är länsförsäkringar som har gjort en omfattande undersökning över hela landet och den visar på stora regionala skillnader. 

I så Dalarna så uppger 72 procent att de källsorterar alla sina sopor. Lägst ner på listan ligger Stockholms län där 39 procent uppger att dom sorterar allt.