Färre platser på gymnasiet i höst

Den preliminära antagningen till gymnasiet på Gotland ska vara klar nästa månad. Men det man kan se redan nu är att eleverna i större utsträckning än tidigare sökt sig till tekniska utbildningar som till exempel byggnads-, fordon- och elprogrammet.

Dessutom har fler sökt till det naturvetenskapliga programmet. Här finns 60 platser, men över 80 har sökt.

Däremot är det färre som söker de estetiska utbildningarna i bild, dans och musik.

Det kommunala gymnasiet har inför hösten dragit ner på antalet platser, eftersom elevkullarna nu minskar. Totalt erbjuder den kommunala gymnasieskolan plats för drygt 700 elever i årskurs ett, det är nära 250 platser färre än förra året.

Däremot ökar antalet platser i den gymnasiala fristående skolan. Här finns drygt 300 platser, men bara 130 behöriga elever har sökt sig dit.

Frisörprogrammet vid Guteskolan har lockat 19 sökande till 15 platser. Däremot är det ingen som sökt sig till teknikprogrammet på Guteskolan eller till inriktningen fotboll och tyngdlyftning.

Dåligt är det också med intresse till friskolornas estetiska program, hotell- och restaurangutbildning samt hantverksprogrammet i båtproduktion.

I månadsskiftet juni-juli presentas de slutgiltiga intagningsbeskeden.