Finansiering av E4-lösning diskuteras

Sundsvalls kommun bidrar med 250 miljoner kronor samtidigt som avgifter för yrkestrafik på E4 genom Sundsvall införs. Vilken lösning för att finansiera en dragning av E4:an förbi Umeå som är aktuell blir officiellt när en avsiktsförklaring skrivs under nästa vecka.

Enligt planerna ska Sundsvalls kommun bidra med 250 miljoner kronor samtidigt som tung trafik och yrkesmässig trafik får betala en avgift. Kommunen hoppas att regeringen ger klartecken till att ta in avgifter.

Privata bilar som ägs av personer bosatta i kommunen slipper betala medan de bosatta utanför Sundsvalls kommun får betala en avgift runt 10 kronor.

E4:ans väg förbi Umeå diskuterades också på tisdagen, när Umeås kommunalråd uppvaktade Vägverket.

Umeå är ett av de fem projekt som ska presenteras för regeringen snart, vart och ett med en särskild lösning för finansiering. Nästa vecka ska en avsiktsförklaring skrivas under och först då blir det offentligt vad som gäller för finansieringen för Umeåprojektet, skriver VK.