Aitiksatsning tryggar Rönnskärsjobb

Utbyggnaden av Aitikgruvan tryggar kopparproduktionen och sysselsättningen vid smältverket på Rönnskär de kommande 15- 20 åren.

Aitikgruvan utanför Gällivare är en av europas största koppargruvor, och gruvföretaget Bolidens satsning på 5 miljarder kommer att fördubbla produktionen.

Rönnskärsverkens chef, Roger Sundqvist, säger att Aitik kommer att svara för 50% av inflödet av kopparslig till Rönnskärsverken, och att det kommer att öka lönsamheten för hela Boliden.