Storstadstidningar förlorar presstöd

Presstödet till svenska storstadstidningar försvinner. Detta enligt en informell överenskommelse mellan regeringen och EU-kommissionen, skriver Svenska Dagbladet idag.

Det svenska presstödet begränsar den fria konkurrensen på ett otillåtet sätt inom EU, och ska därför bort på några års sikt, enligt uppgörelsen.
Stödet till andratidningar i landsorten ska dock få finnas kvar. Det accepteras som en kulturpolitisk åtgärd för publicistisk mångfald.