Södra Ryd

Föräldrar protesterar mot lärarminskning

14 lärare kan komma att försvinna från Rydskolan i Skövde efter vårterminen, som en följd av att skolan ska spara fyra miljoner kronor. Nu vill föräldrarna till skolans elever få politikerna att inse sitt misstag genom att bjuda in dem till ett möte i nästa vecka.
- Vi vill att de ändrar sitt beslut och tänker mer på barnen, säger Angélica E Urenda med en dotter i åttan.

- Vi vill få till ett samtal mellan politiker och föräldrar och berätta för politikerna hur det här påverkar våra barn, säger Angélica E Urenda.

Hennes dotter går i 8:an på skolan och nästa år när hon börjar 9:an riskerar hon att ha förlorat lärare i flera olika ämnen, eftersom skolkontoret nu arbetar med scenariot att minska med 14 lärarjänster efter vårterminen.

- Det är helt vansinnigt när barnen går sitt sista år och ska få sina avgångsbetyg som de sedan ska söka sig vidare på.

Men även på lång sikt ser Angélica E Urenda problem med de kraftiga nedskärningarna.

- Nu försvinner unga lärare och de äldre bli kvar. Det betyder att även de kommer att försvinna om några år och då ska man söka nya lärare igen. Jag tycker att beslutet är kortsiktigt, säger Angélica E Urenda.

Enligt skolchefen Ann-Sofie Rundberg arbetar skolkontoret med scenariot att 14 lärare ska försvinna från Rydskolan inför hösten, men hon utgår från att detta inte blir verklighet.
- I höstas var scenariot att elva lärare och två förskollärare skulle flyttas från Rydsenheten. I slutändan blev det tre lärare som försvann, säger Ann-Sofie Rundberg, som också säger att det inte handlar om att säga upp lärare, utan flytta dem till andra skolor i kommunen.