Sameprofilerad äldreomsorg i Jokkmokk

Sedan augusti 2007 har projektet med den sameprofilerade äldreomsorgen funnits i jokkmokk kommun. Det är minoritetsspråkslagen och socialtjänstlagen som ligger till grund för satsningen. I minoritetsspråklagen står bland annat att Jokkmokk, Kiruna, Gällivare, och Arjeplogs kommuner ska erbjuda samiskprofilerad äldreomsorg.

I juli nästa 2009 är målet att det ska finnas en fungerande sameprofilerad äldreomsorg. Men redan i februari fattades ett beslut om att den tidigare nedlagda avdelningen för samer på Kaitumgården kommer att öppnas igen med plats för elva vårdtagare och där miljön är samisk och med samisktalande personal.
Men det som kan bli ett problem är att hitta personal till hemtjänsten som kan tala samiska.

- Arbetsledare kommer att få jobba med det, målet är att vi ska kunna erbjuda det, säger Ann-Charlotte Sjaggo projektledare för Sameprofilerad äldreomsorg i Jokkmokk.