Uppsala

Studenter vill ha mer praktik

En ny undersökning som Uppsala studentkår genomfört bland studenter på Uppsala universitet visar att mer än varannan student vill ha mer praktik. 800 studenter har svarat på enkäten och av dom vill drygt 63 procent ha mer praktik. Samtidigt visar undersökningen att enbart 4 av 10 studenter har möjlighet att göra praktik idag. Uppsala universitet ska därför se över möjligheten att införa en sökbar praktiktermin.