Uppsala

Fler män än kvinnor överlever tarmcancer

Det är stora skillnader i hur många som överlever vid tarmcancer mellan kvinnor och män, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Uppsala är ett av de få landsting i landet där fler män än kvinnor lever fem år efter diagnosen tjocktarmcancer. I de flesta landsting är prognosen bättre för kvinnor. Varje år drabbas omkring 4 000 personer i Sverige av tjocktarmscancer.