Länet

Bara hälfen av länsborna källsorterar

Jönköpings län är bland dom sämsta i landet på att källsortera. Det visar en sammanställning som Länsförsäkringar gjort.

I Jönköpings län källsorterar bara hälften av invånarna.

Bäst på att sköta sitt avfall är man i Dalarna där sju av tio sorterar.

Sämst är Stockholm där bara fyra av tio lägger manken till med soporna.