Sörmland

Få män överlever tarmcancer

Det är stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hur många som överlever tarmcancer. Skillnaderna beror även på var man bor. Det visar uppgifter från Socialstyrelsen. Av de män i Sörmland som insjuknar i tarmcancer, har bara 43 procent överlevt efter fem år. Det är sämst i Sverige.

Andelen sörmländska kvinnor med tarmcancer som lever efter fem år är 67 procent, vilket är näst bäst i Sverige.