Stor satsning på naturvårdsskogar

141 000 hektar skogsområden med höga naturvärden kommer att avsättas för skogsskydd på Sveaskogs marker i Norrbotten.

Ett syfte med Sveaskogs avsättning av naturvårdsskogar är att öka andelen gammal skog eftersom den är artrik. Särskilt tall- och granskogarna har hög ålder och de är de vanligaste skogarna som avsätts i Norrbotten.

Det skyddade skogsområdet är den största naturvårdssatsningen i Norrbotten nedan fjällen. Det här skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.