Länet

Stopp för felaktig alkomätare

Nu förbjuds polisens blåsinstrument som bestämmer promillehalten alkohol i utandningsluften.

Åklagarmyndigheten har beslutat att inga åtalsbeslut får fattas eller strafförelägganden utfärdas till dess att felet har avhjälpts och kommer att samverka med Rikspolisstyrelsen för att vidta åtgärder för att korrigera eventuellt felaktiga beslut.

Det var vid en programuppdatering på den så kallade Evidenzern i december förra året som maskinen inte längre tog hänsyn till störande ämnen i rumsluften.

Det handlar inte om den alkoholmätaren som man blåser i när man stoppas vid vägen, utan ett mer exakt instrument.

Ett hundratal personer har fått värden över gränsen för rattfylleri och grovt rattfylleri på grund av det här felet. Hur många det rör sig om i Jönköpings län är oklart, säger Veronika Fransson på polisen i Jönköping.

Nu förbjuds alltså alkoholmätaren fram tills att omfattande tester gjorts och istället kommer blodprov att tas för att säkerställa promillehalten.