Stora skillnader på källsortering

Det är stora regionala skillnader på hur duktiga vi är på att källsortera våra sopor. Bäst är invånarna i Dalarna där 72 procent uppger att de källsorterar. I Västmanland är siffran 65 procent. Lägst på listan ligger Stockholms län där 39 procent uppger att de sorterar alla sina sopor.