Dåliga att utbilda i alkoholupptäckt

Vårdcentralerna i Dalarna är bland de sämsta i landet på att utbilda sin personal i att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion hos patienterna. Det konstaterar socialstyrelsen i en rapport, där det framgår att bara 40 procent av vårdcentralerna har sådan utbildning

Det är stora skillnader mellan landstingen, när det gäller att utbilda personalen i alkoholfrågor. I Västerbotten har 94 procent av vårdcentralerna haft sådan utbildning, medan det bara är 30 procent i Skåne. Och här i Dalarna ligger alltså andelen på 40 procent.
Rutiner finns
Däremot ligger Dalarnas vårdcentraler något över riksgenomsnittet när det gäller att ha program och rutiner för  hur personalen ska ta upp bruket av alkohol med patieterna.
Närmare 70 procent av länets vårdcentraler har enligt den här rapporten sådana rutiner.
Det är betydligt vanligare att vårdcentraler har rutiner för att fråga patienter om deras tobaks- eller motionsvanor än att fråga om alkoholdrickande.
När det gäller tobak, så har över 90 procent av länets vårdcentraler program för hur sådan konsumtion tas upp med patienterna. Dalarna ligger där i topp i landet enligt socialstyrelsens rapport.
Rökavvänjare saknas
Men det finns också en annan bild av hur landstingen arbetar med rökningen och dess risker.
Cancerfonden presenterar en undersökning under våren, som säger att Dalarna är sämst på att ha professionella rökavvänjare på vårdcentralen. Sådana finns enbart på drygt en fjärdedel av vårdcentralerna.

mats.akergarden@sr.se