Kronoberg

Olika avvänjningshjälp för rökare

Personer som vill sluta röka får olika mycket hjälp och stöd i olika landsting. I Kronoberg finns rökavvänjare på nästan nio av tio vårdcentraler.

I vissa landsting finns professionella rökavvänjare på varje vårdcentral, bland annat i Halland. Sämst är Dalarna, där rökavvänjare finns på knappt var tredje vårdcentral.

Landstinget Kronoberg uppger att 88 procent av vårdcentralerna har egna rökavvänjare.

Kartläggningen har gjorts av Folkhälsoinstitutet och Nätverket för tobakspreventivt arbete i landsting och regioner.